NFT phần 2

Gaming NFT được ứng dụng để giúp người chơi có thể thực sự sở hữu các vật phẩm, nhân vật trong game, và trao đổi mua bán ít rủi ro hơn.  Đối với các trò game truyền thống, nhà phát hành cung cấp và bán các vật phẩm trong game. Để sở hữu các vật… Read More NFT phần 2

NFT (Non-fungible token, tạm dịch là Token không thể thay thế)

Mục lục NFT (Non-fungible token, tạm dịch là Token không thể thay thế) là một đơn vị dữ liệu được lưu trữ trên blockchain (chuỗi khối) để đại diện cho một vật phẩm nào đó và không thể bị thay thế. Một NFT có thể đại diện cho bất cứ thứ gì, từ âm nhạc,… Read More NFT (Non-fungible token, tạm dịch là Token không thể thay thế)