Đọc sách như thế nào cho hiệu quả? (phần 2) 📚

Hôm trước mình có viết bài chia sẻ về cách mình đọc sách, mà mới viết phần 1 về phân loại sách, hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp với mn. Bạn nào chưa đọc phần 1 thì đọc trước để có thêm context nhe. Link cuối bài. Trước khi nói về cách đọc, mình… Read More Đọc sách như thế nào cho hiệu quả? (phần 2) 📚

Top games 2020

June Game of the Month (Runner-up) – Valorant Platform: PC Counter-Strike may have dominated the reflexive shooter esport market for years, but there’s finally a new contender. Valorant is the new title from Riot Games (previously known for League of Legends and Teamfight Tactics) and it combines the pinpoint precision required from a game like… Read More Top games 2020