NFT phần 2

Gaming NFT được ứng dụng để giúp người chơi có thể thực sự sở hữu các vật phẩm, nhân vật trong game, và trao đổi mua bán ít rủi ro hơn.  Đối với các trò game truyền thống, nhà phát hành cung cấp và bán các vật phẩm trong game. Để sở hữu các vật… Read More NFT phần 2

NFT (Non-fungible token, tạm dịch là Token không thể thay thế)

Mục lục NFT (Non-fungible token, tạm dịch là Token không thể thay thế) là một đơn vị dữ liệu được lưu trữ trên blockchain (chuỗi khối) để đại diện cho một vật phẩm nào đó và không thể bị thay thế. Một NFT có thể đại diện cho bất cứ thứ gì, từ âm nhạc,… Read More NFT (Non-fungible token, tạm dịch là Token không thể thay thế)

Could not make any money during the pandemic. Now I can earn US$5000 per month at home!Here is the solution.

GonHit is a leading global affiliate network that works with millions of affiliates from all around the world. The main goal is to provide high-quality offers and community connections to bring remarkable outcomes within one comprehensive ecosystem. It is the reason GonHit is always trusted by GonHit members. GonHit understands your expectations, and GonHit realizes… Read More Could not make any money during the pandemic. Now I can earn US$5000 per month at home!Here is the solution.

Part time job| worldwide| affiliate

GonHit is a leading global affiliate network that works with millions of affiliates from all around the world. The main goal is to provide high-quality offers and community connections to bring remarkable outcomes within one comprehensive ecosystem. It is the reason GonHit is always trusted by GonHit members. GonHit understand your expectations, and GonHit realize… Read More Part time job| worldwide| affiliate

2 steps to earn 1000$/ day | make money online while you sleep wherever you are

GonHit is a leading global affiliate network that works with millions of affiliates from all around the world. The main goal is to provide share- revenue for all member joined. to provide high-quality offers and community connections to bring remarkable outcomes within one comprehensive ecosystem. It is the reason we are always trusted by our… Read More 2 steps to earn 1000$/ day | make money online while you sleep wherever you are