♥️TỔNG HỢP EBOOK, TÀI LIỆU Y KHOA TỪ Y1-Y6♥️

♥️TỔNG HỢP EBOOK, TÀI LIỆU Y KHOA TỪ Y1-Y6♥️ GIẢI PHẪU:-Bài giảng giải phẫu học-ĐH Y Hà Nội: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmWHZLZVFuby13NlE/view-Atlas giải phẫu người của Frank H.Netter tái bản lần thứ 5 năm 2013: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmNkxjeUZZN2JySjQ/edit-Atlas giải phẫu người của Joihanne W.Rohen và cộng sự: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmR2pDcFNWbGxiZWs/view-Phần mềm “Visible Body Human Anatomy Atlas v3.0.1” , được thiết kế các… Read More ♥️TỔNG HỢP EBOOK, TÀI LIỆU Y KHOA TỪ Y1-Y6♥️

Download : medial books

TẶNG EBOOKS ANH VĂN Y KHOA The language of medicine 10thhttps://drive.google.com/file/d/144xcCONVGVOQN88jZMOaL97rdg3UF-Yq/view?usp=sharing Tiếng anh chuyên ngành – Bộ Y tếhttps://drive.google.com/file/d/10HRFUTdU9ZP2VFG7lQowxKJ18Hxs-VJE/view?usp=sharing Thuật ngữ Y khoa căn bảnhttps://drive.google.com/file/d/1Pd7bwKrdNNxn8tZQwwAIKigISpygt5lh/view?usp=sharing/ English in medicine – UMPhttps://drive.google.com/file/d/1273J0B1xJV_XIXf0SAKRrRwDA9a2AJYB/view?usp=sharing Sổ tay người học tiếng anh Y khoahttps://drive.google.com/file/d/1MsC2kNlejnC3DHIRVn18QYbLWfzs9fUB/view?usp=sharing Chú giải thuật ngữ Y họchttps://drive.google.com/file/d/1xz0g-2F2ESheF6iegc4y5kwOunJAPUk2/view?usp=sharing