♥️TỔNG HỢP EBOOK, TÀI LIỆU Y KHOA TỪ Y1-Y6♥️

♥️TỔNG HỢP EBOOK, TÀI LIỆU Y KHOA TỪ Y1-Y6♥️

GIẢI PHẪU:
-Bài giảng giải phẫu học-ĐH Y Hà Nội: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmWHZLZVFuby13NlE/view
-Atlas giải phẫu người của Frank H.Netter tái bản lần thứ 5 năm 2013: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmNkxjeUZZN2JySjQ/edit
-Atlas giải phẫu người của Joihanne W.Rohen và cộng sự: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmR2pDcFNWbGxiZWs/view
-Phần mềm “Visible Body Human Anatomy Atlas v3.0.1” , được thiết kế các hình ảnh giải phẫu 3D, giúp mọi người dễ dàng tìm hiểu cấu trúc các cơ qua với nhiều tính năng rất hữu ích.
https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmNkxjeUZZN2JySjQ/edit
SINH LÝ-SINH LÝ BỆNH,MIỄN DỊCH:
-Sinh lý học tập 1 YHN: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmNk1GUU1uYkd0cjQ/view
-Sinh lý học tập 2 YHN:https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmN2NaRjdTYXN3cUk/view
-Alats sinh lý học: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmRFN5ZWFZZ3dpYVE/view
-Bài giảng sinh lý học:
+Tuần hoàn: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmZ1BvM3FEcUFkX2M/view
+Hô hấp: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmNWhJZHpUQ2QxYkk/view
+Tiêu hóa: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmd3JvTGl3N3NoU2M/view
+Thận – tiết niệu: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmSGsyY0Z0VnEteEE/view
+Thần kinh: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmeU9wcUdJUHhNNEk/view
+Nội tiết: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmQUpmU2FObVR3N0k/view
+Máu và thể dịch: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmLWE1eEl4MXpBNUE/view
-Trắc nghiệm sinh lý học, mọi người có thể vào trang web này để làm online: http://yhoctructuyen.com/sinhly/test/frameset.html
-Sinh lý bệnh – ĐH Y Hà Nội: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxma2xHSWVZZnpCZVk/view
-Sinh lý bênh – ĐH Y Huế:https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmRERiWm93eDFBbFE/view
-Bài giảng Sinh lý bệnh – HV quân y: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmM0cxeDdzeENqOEU/view
-Trắc nghiệm SLB – ĐH Y Huế: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmb1FWeXFYU05iTTQ/view
-Trắc nghiệm SLB – HV quân y: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmZTJvUjc1bWVVdWs/view
-Miễn dịch học của đại học Y Hà Nội: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmQzNmeC0xRkRQaDA/view
HÓA SINH:
-Hóa sinh lâm sàng của ĐH Y Hà Nội: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmSndmZFZaVWpudFk/view
-Hóa sinh lâm sàng của ĐH Y dược HCM: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmbU9iZ2NudlJSc2s/view-Giáo trình hóa sinh của ĐH Y Huế: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmYkZwaW1zcHg1VFE/view
-Một số chỉ số hóa sinh thường gặp: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmcXJMU2F0cjUySFk/view-Trắc nghiệm hóa sinh: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmTmFYX3lwTThuajQ/view
-PCR và Real time PCR-Các vấn đề cơ bản và áp dụng trên lâm sàng:https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmNGxaRVJlSDBVa2M/view
DƯỢC LÝ:
-Dược lý học của ĐH Y Hà Nội:https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmcnFmQVllM0ZwNFE/view
-Dược lý học của HV y học cổ truyền VN:https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmUjgtQjNDUWsyUEE/view
-Dược lý lâm sàng, nguồn bách khoa y học: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmNFk4X0o4RFQxQWs/view
-Dược thư quốc gia Việt Nam:https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmQjBfMUx6NW96X1U/view
-Thuốc biệt dược và cách sử dụng:https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmUmpPcVc1ZjdIcnM/view
KHÁNG SINH:

CÁC BẠN SHARE ĐỂ LƯU LINK NHÉ.
Chúc tất cả mọi người cùng học tốt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s